Транспарентни гранули за топло топење лепак

 • JL-888 Transparent hot melt granules

  JL-888 Транспарентни топлотопени гранули

  Гранулата за лепило со топла топење JL е еден вид пластично лепило.Во одреден температурен опсег, неговата физичка состојба се менува со промената на температурата, но нејзините хемиски својства остануваат непроменети.Тој е нетоксичен и без вкус и еко-пријател.
 • JL-875 Transparent hot melt granules

  JL-875 Транспарентни топлотопени гранули

  Гранулата за лепило со топла топење JL е еден вид пластично лепило.Во одреден температурен опсег, неговата физичка состојба се менува со промената на температурата, но нејзините хемиски својства остануваат непроменети.Тој е нетоксичен и без вкус и еко-пријател.
 • JL-100 Transparent hot melt granules

  JL-100 Транспарентни топлотопени гранули

  Гранулата за лепило со топла топење JL е еден вид пластично лепило.Во одреден температурен опсег, неговата физичка состојба се менува со промената на температурата, но нејзините хемиски својства остануваат непроменети.Тој е нетоксичен и без вкус и еко-пријател.